Các loại bí

Với điều kiện thời tiết ở Việt Nam ta, có thể trồng được rất nhiều loại cây thực phẩm trong đó có các loại bí là được trồng khá phổ biến và là thực phẩm sạch ít thuốc nhất trong các loại thực phẩm. Hiểu được điều đó, Cửa hàng hạt giống đã nhập hạt giống các loại bí để phục vụ bà con trồng quanh năm, giống ngắn ngày cho năng suất cao.

Hiển thị 10 sản phẩm