Hiện tại Cửa hàng đang có chương trình ưu đãi mua 3 gói tặng 1 gói bất kỳ đơn giá 30k. Nếu đơn hàng của bạn 3 gói hãy lựa thêm 1 gói, 6 gói hãy lựa thêm 2 gói. Hệ thống sẽ tự tính tiền cả gói tặng. Nhưng khi nhật được đơn hàng Cửa hàng sẽ tính lại và trừ tiền gói tặng trong đơn hàng và báo lại cho bạn ngay sao khi check đơn.

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng

Giỏ hàng
3.3 (65%) 4 votes